Vymazať správu?

September 18, 2015 - 11:08 AM
Rafaj Peter
- prafaj@gaya.sk

Rád by som vyzdvihol nasadenie lektorov, vďaka ktorému sa podstatne zlepšuje naša zručnosť identifikovať a porozumieť normálnej hovorovej angličtine. I keď na druhej strane by, podľa môjho názoru, z hodiny mali odchádzať spotení študenti a nie lektor.

IP : 80.242.32.114
Admin password :

» Vymazať všetky oznamy s touto IP adresou : 80.242.32.114