Vymazať správu?

February 05, 2016 - 04:10 PM
Lacová Eva
- eva.lacova.jr@gmail.com

ANKETA študentov. Ohodnoťte známkami 1-5 ako v škole
1. Ako hodnotíte kvalitu lektorov- po vedomostnej stránke? .......1.........
2. Ako hodnotíte kvalitu lektorov- po osobnostnej stránke? .......1........
3. Office : dostupnosť informácií – profesionalita – ústretovosť ........1........
4. Aká je podľa Vás cena kurzu v pomere k ponúkaným službám? .........1..........
5. Akou formou ste sa dozvedeli o našej škole? od známych
6. Ako hodnotíte Vaše napredovanie ? som veľmi spokojná, uvítala by som ešte rýchlejšie tempo
7. Čo by ste zmenili, privítali ? zľavy na návštevu kurzov (niečo na spôsob vernostného systému). Sú študenti, ktorým to žiaľ ide pomalšie v porovnaní s ostatnými, mozno by stálo za to sprísniť podmienky pre prejdenie do vyssieho Stage-a.
8. Čo by ste vyzdvihli ? správanie lektorov, dochvíľnosť - je dodržiavaný čas výučby.

IP : 80.242.32.114
Admin password :

» Vymazať všetky oznamy s touto IP adresou : 80.242.32.114