Vymazať správu?

May 26, 2016 - 03:03 PM
Baranec Vladimír
- Vladimir.Baranec@beiersdorf.com

ANKETA Ohodnoťte známkami 1-5 ako v škole
1. Ako hodnotíte kvalitu lektorov- po vedomostnej stránke? ........ 1..........
2. Ako hodnotíte kvalitu lektorov- po osobnostnej stránke? .........1.........
3. Office : dostupnosť informácií – profesionalita – ústretovosť .........1..........
4. Aká je podľa Vás cena kurzu v pomere k ponúkaným službám? ........ OK..........
5. Akou formou ste sa dozvedeli o našej škole? Internet
6. Ako hodnotíte Vaše napredovanie ? Nechám to na Vás –ja som vcelku spokojný až na ten diktát v teste.
7. Čo by ste zmenili, privítali ? Nič všetko OK
8. Čo by ste vyzdvihli ? Všetko je OK –akj kávu máte dobrú.

IP : 80.242.32.114
Admin password :

» Vymazať všetky oznamy s touto IP adresou : 80.242.32.114