ODKAZY/LINKY
ANKETA
KTO ČÍTA TENTO WEB>>súčasný študent
29% 
>>potencionálny študent
21% 
>>bývalý študent
19% 
>> študent inej jaz. školy
17% 
>> iné
14% 

>>


Kniha návštev
Vstúpte do knihy návštev a zanechajte nám Váš odkaz.

Ukážka hodiny

ŠTRUKTÚRA HODÍN

Vyučovací proces je rozdelený do dvoch 50. minútových blokov medzi ktorými je 10. minútová prestávka. Každý 50. minútový blok je rozdelený do 4. častí: 25. minút   rozprávanie, 10. minút čítanie, 5. minút diktát, 10. minút rozprávanie. Minimálna intenzita je 2x týždenne. Teraz bližšie k jednotlivým častiam a ich funkciám.  

1.) Rozprávanie
– formou otázka - odpoveď. Učiteľ kladie otázky, spolu so študentom aj odpovedá, pričom ihneď opravuje chyby študenta vo výslovnosti.  


a). Učiteľ položí otázku dvakrát. Prečo? Keďže je tempo učiteľa rýchle, opakovanie otázky 2x zaručí, aby každý študent otázke porozumel. Každá otázka je sformulovaná tak, aby obsahovala okrem nového slova slovnej zásoby aj gramatiku. Teda samotným odpovedaním na otázku si študent precvičuje aj gramatické tvary.  


b). Otázky sú zámerne formulované tak, aby odpoveď na ne bola záporná. Prečo? Záporná odpoveď má dlhší tvar ako kladná. Čiže na otázku: „Do flowers smell unpleasant?" je odpoveď: „No, flowers don´t smell unpleasant, but they smell pleasant." V jednej zápornej odpovedi si študent precvičil klad a zápor slovesa = smell, don´t smell + opozitá = pleasant, unpleasant.  


c). Učiteľ neadresuje otázku jednému zo študentov na začiatku, ale tesne pred koncom. Prečo? Keby otázku adresoval už na začiatku, sústredenosť ostatných v triede by sa znížila. Takto je študent v strehu po celý čas, lebo nevie, či tá ktorá otázka nebude adresovaná práve jemu.  


d). Učiteľ po vyslovení otázky začína aj odpovedať na danú otázku. Hovoríme tomu, že dáva „prompt", čo je začiatok odpovede. Učiteľ však odpovedá spolu so študentom tak, aby odpovedal zároveň so študentom alebo o niečo popredu. Prečo? Zachováva sa tým plynulosť hodiny, menej výrečného študenta tým jemne popoťahuje k plynulej odpovedi a tým zabraňuje akémukoľvek rozmýšľaniu či prekladaniu otázky do slovenčiny. Zároveň zabraňuje študentovi rozmýšľať v slovenskom jazyku. A v neposlednom rade je jeho odpoveď podstatná aj z hľadiska výslovnosti. Študent môže odpovedať gramaticky správne, ale jeho výslovnosť nemusí byť presná. Tým, že lektor odpovedá spolu so študentom, poskytuje pre ostatných v triede aj správnu výslovnosť.  


e). Učiteľ opravuje každú chybu, ktorú študent spraví a to ihneď ako ju spraví. Prečo?
Nezabúdajme... Učíme sa tak ako sme sa učili slovenčinu. To znamená počutím a systematickým opakovaním. Keď ste po mamine namiesto „auto" zopakovali „ato", alebo ste namiesto „Ja si prosím niečo sladké" povedali „Prosím ja sladké niečo", tak Vás opravila a vďaka tomu ste sa naučili rozprávať správne. A presne to je základný princíp Callanovej metódy.  

f). Učiteľ používa skrátené tvary  a opraví Vás, ak skrátený tvar nepoužijete. Prečo? Skrátené tvary sú prirodzenejšie než dlhé tvary a taktiež sú používané pri bežnej komunikácii. Tým, že ich používate sa ich vlastne učíte.  
  Rozprávanie v prvom bloku je zamerané na opakovanie už prebratého učiva, čím sa postupom času zaručí, že sa u každého študenta vytvorí akýsi reflex a bude vedieť odpovedať automaticky  bez rozmýšľania, presne tak ako rozpráva v slovenčine. Keďže sa na hodinách neustále opakuje, nie je potrebné, aby študent rozumel všetkému na prvý krát.  V druhom bloku sa počas rozprávania okrem opakovania prejde aj na výučbu novej látky, novej slovnej zásoby a gramatiky vo forme otázka - odpoveď. Celá výučba však prebieha v anglickom jazyku.  


2.) Čítanie
– vy čítate a učiteľ číta spolu s Vami. Lektor zároveň opraví každú chybu vo výslovnosti, ktorú spravíte.  3.) Diktát
– precvičujete svoje písanie. Učiteľ diktuje text v rýchlom tempe a vy píšete to, čo počujete, takže zároveň pracujete aj na Vašej schopnosti porozumieť.  


Každá hodina má 50. minút a je zameraná na konverzáciu bez jediného momentu ticha.VIDEO UKÁŽKA PRIEBEHU HODINY

 

 verzia pre tlač
Programming and Design by ZetaGroup OXFORD - anglická jazyková škola (c) 2006-7 tel.: +421 902 077 022, info@skolaoxford.sk