Podmienky - Oxford - Anglická škola

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Podmienky používania

Pred začatím používania webovej stránky prevádzkovateľa Mário Rapan, Oxford anglická jazyková škola,
Úzka 2270/5,03861 Vrútky
IČO: 43 342 221
DIČ: 107 713 5598 (ďaľej len "prevádzkovateľ")
Umiestnenej na adrese www.skolaoxford.sk si pozorne prečítajte tieto podmienky.
Súhlas s pravidlami na sťahovanie alebo čítanie web-stránky vyjadrujete jej čítaním alebo sťahovaním.

Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte potvrdením súhlasu.
Spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri zadávaní dopytu, schôdzky, pri objednávaní služby. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov v rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je to opísané vyššie, na účely prijatia a spracovania Vášho dopytu, stretnutia alebo objednávky, ste zmluvne zaviazaní sprístupniť tieto údaje. Vašu požiadavku bez týchto údajov nemôžeme spracovať.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete zadať info@skolaoxford.sk.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, záujmu produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Používanie stránky:
Prevádzkovateľ Vás oprávňuje na kopírovanie materiálov z firemnej web-stránky len pre vaše súkromné nekomerčné účely, za podmienky že budete dodržiavať autorské práva týkajúce sa obsahu web-stránky.
Reprodukovanie, modifikovanie, verejné alebo komerčné používanie materiálov z web-stránky a v nich obsiahnutých informácií môže znamenať porušenie s nimi súvisiacich autorských práv.

Je zakázané použitie materiálov a v nich obsiahnutých informácií na iných web-stránkach, nevlastnených prevádzkovateľom.
Odkazy obsiahnuté na web-stránke prevádzkovateľa skolaoxford.sk sú určené len k uľahčeniu prístupu na stránky tretích strán, kde môžete nájsť ďalšie informácie týkajúce sa Vami vybranej oblasti.

Informácie zverejnené na web-stránke prevádzkovateľa sú „uvedené tak ako sú uvedené", bez záruk v súvislosti s ich uplatnením.
Web-stránka prevádzkovateľa skolaoxford.sk môže obsahovať aj zastaralé informácie, spoločnosť ich bude aktualizovať podľa vlastného uváženia.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktorá vznikli používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na našej firemnej web-stránke.

Podmienky používania web-stránky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ môže tieto podmienky používania web-stránky kedykoľvek meniť a aktualizovať.

Komplexné zabezpečenie
Prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.
Návrat na obsah